Idrettshallen – Utleiepriser

Leie av idrettshallen for perioden 12.08.2019 til 14.06.2020

Utleien vil i hovedsak være basert på årskontrakter, og leietakeren binder seg derfor til hele utleieperioden.
Timeprisen er beregnet for 60 min.

DAG TIDER PRIS ANT. UKER TIMEPRIS
Mandag-Torsdag fra kl. 17:00 – 22:00 32.000,- 44 727,-
Mandag-Torsdag fra kl. 22:00 – 23:00 23.000,- 44 522,-
Fredag fra kl. 17:00 – 19:00 20.500,- 39 525,-
Fredag fra kl. 19:00 – 22:00 17.300,- 39 443,-
Lørdag hele dagen 14.500,- 39 371,-
Søndag før kl. 12:00 11.000,- 39 282,-
Søndag fra kl. 12:00 – 16:00 16.800,- 39 430,-
Søndag fra kl. 16:00 – 21:00 22.000,- 39 564,-
Søndag fra kl. 21:00 – 22:00 19.900,- 39 510,-
Søndag fra kl. 22:00 – 23:00 13.800,- 39 353,-
Mandag – Fredag før kl. 17:00 16.000- 44 363,-

Fredag, lørdag, og søndag er det 39 uker i perioden p.g.a. faste helge-arrangementer.
Dette gjelder ikke treningstimer på fredager før kl. 17:00.

Søknadsfrist er 31. mai 2019
Svar på søknaden vil bli gitt innen 20. juni 2019.