Idrettshallen – Utleiepriser

Leie av idrettshallen for perioden 10.08.2020 til 13.06.2021

Utleien vil i hovedsak være basert på årskontrakter, og leietakeren binder seg derfor til hele utleieperioden.
Timeprisen er beregnet for 60 min.

DAG TIDER PRIS ANT. UKER TIMEPRIS
Mandag-Torsdag fra kl. 17:00 – 22:00 32.500,- 44 738,-
Mandag-Torsdag fra kl. 22:00 – 23:00 23.500,- 44 534,-
Fredag fra kl. 17:00 – 19:00 21.000,- 39 538,-
Fredag fra kl. 19:00 – 22:00 17.800,- 39 456,-
Lørdag hele dagen 15 000,- 39 384,-
Søndag før kl. 12:00 11.500,- 39 294,-
Søndag fra kl. 12:00 – 16:00 17.300,- 39 443,-
Søndag fra kl. 16:00 – 21:00 22.500,- 39 576,-
Søndag fra kl. 21:00 – 22:00 20.400,- 39 523,-
Søndag fra kl. 22:00 – 23:00 14.300,- 39 366,-
Mandag – Fredag før kl. 17:00 16.500,- 44 375,-

Fredag, lørdag, og søndag er det 39 uker i perioden p.g.a. faste helge-arrangementer.
Dette gjelder ikke treningstimer på fredager før kl. 17:00.

Søknadsfrist er 20. juni 2020
Svar på søknaden vil bli gitt innen 01. juli 2020.