Catering

I forbindelse med møter, kan vi tilby
matservering/forfriskninger.

– Kaffe
– Mineralvann
– Frukt
– Lunsj

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med hallbestyrer for mer info.