Timeoversikt Idrettshall Perioden: 07.08.2023 – 09.06.2024

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
07 15 Ledig Ledig  Ledig  Ledig   Ledig Stengt  Ledig
30  Ledig
Ledig  Ledig  Ledig  Ledig    Ledig
45  Ledig Ledig  Ledig   Ledig Ledig   Ledig
60  Ledig  Ledig Ledig   Ledig Ledig  Ledig
08 15 Ledig  Ledig Ledig Opptatt Ledig Stengt Ledig 
30  Ledig Opptatt Ledig Opptatt  Ledig  Ledig
45  Ledig Opptatt Ledig  Opptatt Ledig   Ledig 
60  Ledig  Opptatt Ledig  Opptatt Ledig  Ledig
09 15 Ledig  Opptatt Ledig  Opptatt Ledig Stengt Ledig
30 Ledig Opptatt Ledig  Opptatt Ledig  Ledig
45 Ledig  Opptatt Ledig  Ledig   Ledig  Ledig
60 Ledig  Opptatt Ledig   Ledig  Ledig Ledig
10 15  Ledig  Ledig Ledig  Ledig  Ledig Stengt Opptatt
30  Ledig  Ledig   Ledig  Ledig Ledig  Opptatt
45 Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig Opptatt
60 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig Ledig Opptatt
11 15 Ledig Ledig   Ledig  Ledig  Ledig Stengt Opptatt
30  Ledig Ledig  Ledig Ledig  Ledig Opptatt
45 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig Ledig  Ledig
60 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig Ledig  Ledig
12 15 Ledig Ledig   Ledig Ledig Ledig Stengt Opptatt
30 Ledig  Ledig Ledig  Ledig  Ledig Opptatt
45 Ledig  Ledig Ledig Ledig Ledig Opptatt
60 Ledig  Ledig Ledig  Ledig Ledig Opptatt
13 15 Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Stengt Ledig
30 Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig Ledig
45 Ledig Ledig  Ledig Ledig Ledig Ledig
60 Opptatt Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
14 15 Opptatt Ledig   Ledig Ledig Ledig Stengt Ledig
30 Opptatt Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig
45 Opptatt Ledig Ledig  Ledig Ledig Ledig
60 Ledig Ledig   Ledig  Ledig Ledig  Ledig
15 15 Ledig Ledig  Ledig  Ledig Ledig Stengt  Ledig
30 Ledig Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig
45 Ledig Ledig  Opptatt  Ledig  Opptatt opptatt
60 Ledig Ledig  Opptatt  Ledig  Opptatt Opptatt
16 15 Opptatt  Ledig Opptatt Ledig  Opptatt Stengt Opptatt
30 Opptatt Ledig Opptatt Ledig Opptatt Opptatt
45 Opptatt  Ledig Opptatt Ledig  Opptatt Opptatt
60 Opptatt  Ledig  Opptatt Ledig  Opptatt Opptatt
17 15 Opptatt Opptatt  Ledig Opptatt Opptatt Stengt Ledig
30 Opptatt Opptatt Ledig Opptatt Opptatt Ledig
45 Opptatt Opptatt Ledig Opptatt Opptatt Ledig
60  Opptatt  Opptatt  Ledig Opptatt Opptatt Ledig
18 15  Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt
Opptatt Stengt Ledig
30 Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt
 Opptatt Ledig
45 Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt
 Opptatt Ledig
60  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt
 Opptatt   Ledig
19 15 Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt  Stengt Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt    Opptatt
45 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt    Opptatt
60 Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt Opptatt    Opptatt
20 15 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Stengt  Stengt Opptatt 
30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt  fra kl.   Opptatt
45  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  20.00    Opptatt
60  Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt   Opptatt
21 15  Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig   Stengt Ledig
30 Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig   Ledig
45 Opptatt Ledig  Opptatt Ledig   Ledig
60 Opptatt Ledig  Opptatt Ledig   Ledig
22 15 Ledig Ledig Ledig Ledig   Stengt Ledig
30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
45 Ledig  Ledig Ledig  Ledig Ledig 
60 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig 
23 15  Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt  Stengt
30 fra kl. 23.00 fra kl. 23.00  fra kl. 23.00  fra kl. 23.00 fra kl. 23.00
45
60