Timeoversikt Idrettshall Perioden: 10.08.2020 – 13.06.2021

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
07 15 Ledig Ledig  Ledig  Ledig   Ledig Ledig  Ledig
30  Ledig
Ledig  Ledig  Ledig   Ledig  Ledig  Ledig
45  Ledig Ledig  Ledig   Ledig  Ledig  Ledig Ledig
60  Ledig  Ledig Ledig   Ledig Ledig  Ledig   Ledig
08 15 Ledig  Ledig Opptatt Opptatt Opptatt Ledig  Ledig 
30  Ledig Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt  Ledig  Ledig
45 Ledig  Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig  Ledig 
60  Ledig  Opptatt Opptatt   Opptatt Opptatt Ledig   Ledig
09 15 Ledig   Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Ledig
30 Ledig  Opptatt Ledig   Opptatt Ledig  Ledig Ledig
45  Ledig  Opptatt  Ledig Ledig   Ledig Ledig  Ledig
60 Ledig   Opptatt  Ledig  Ledig  Ledig Ledig  Ledig
10 15  Ledig  Ledig Ledig   Ledig  Ledig Ledig Ledig
30  Ledig Ledig   Ledig  Ledig Ledig  Ledig  Ledig
45  Ledig Ledig   Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig
60  Ledig  Ledig Ledig   Ledig Ledig  Ledig Ledig
11 15 Ledig   Ledig Ledig   Ledig Ledig Ledig  Opptatt
30  Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig  Opptatt
45 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Opptatt
60 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig  Opptatt
12 15  Ledig Ledig   Ledig  Ledig Ledig Ledig  Opptatt
30 Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig  Opptatt
45 Ledig  Ledig Ledig Opptatt  Ledig Ledig Ledig
60 Ledig  Ledig  Ledig Opptatt Ledig Ledig Ledig
13 15 Ledig  Ledig Opptatt  Opptatt Ledig  Ledig Ledig
30 Ledig  Ledig Opptatt Opptatt Ledig Ledig Ledig
45 Ledig Ledig Opptatt Opptatt Ledig Ledig Ledig
60 Ledig Ledig Opptatt Opptatt Ledig Ledig Ledig
14 15 Ledig  Ledig Ledig Opptatt  Ledig Ledig  Opptatt
30  Ledig Ledig Ledig Opptatt  Ledig Ledig Opptatt
45 Ledig Ledig Opptatt Ledig Ledig Ledig  Opptatt
60 Ledig Ledig  Opptatt Ledig Ledig  Ledig  Opptatt
15 15 Ledig Ledig Opptatt Ledig Ledig Ledig  Opptatt
30 Ledig Ledig  Opptatt Ledig Ledig Ledig Opptatt
45 Ledig Ledig Opptatt Ledig  Opptatt Ledig Opptatt
60 Ledig Ledig Opptatt Ledig  Opptatt Ledig Opptatt
16 15  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Ledig
30 Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig Ledig
45 Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig

Ledig

60  Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt Ledig Ledig
17 15  Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Ledig
30 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Ledig
45 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Opptatt
60  Opptatt  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Opptatt
18 15  Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt
Opptatt Stengt Opptatt
30 Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt
 Opptatt fra kl. 18.00 Opptatt
45 Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt
 Opptatt Opptatt
60  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt
 Opptatt   Opptatt
19 15 Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt    Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt    Opptatt
45 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt   Opptatt
60 Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt Opptatt    Opptatt
20 15 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig    Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig    Opptatt
45  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt Ledig    Opptatt
60  Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt Ledig    Opptatt
21 15  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig   Ledig
30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
45 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
60 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
22 15 Ledig Opptatt Ledig Ledig  Stengt Ledig
30 Ledig Opptatt Ledig Ledig  fra kl. 22.00 Ledig
45 Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig 
60 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig 
23 15  Stengt Stengt  Stengt Stengt  Stengt
30 fra kl. 23.00 fra kl. 23.00  fra kl. 23.00  fra kl. 23.00 fra kl. 23.00
45
60