Timeoversikt Idrettshall Perioden: 08.08.2022 – 11.06.2023

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
07 15 Ledig Ledig  Ledig  Ledig   Ledig Ledig  Ledig
30  Ledig
Ledig  Ledig  Ledig  Ledig  Ledig  Ledig
45  Ledig Ledig  Ledig   Ledig Ledig  Ledig Ledig
60  Ledig  Ledig Ledig   Ledig Ledig Ledig   Ledig
08 15 Ledig  Ledig Ledig Opptatt Ledig Ledig  Ledig 
30  Ledig Opptatt Opptatt Opptatt  Ledig  Ledig  Ledig
45  Ledig Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Ledig  Ledig 
60  Ledig  Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Ledig   Ledig
09 15  Opptatt  Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig Ledig Ledig
30  Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt Ledig  Ledig Ledig
45  Opptatt  Opptatt  Opptatt Ledig   Ledig Ledig  Ledig
60  Opptatt  Opptatt  Opptatt  Ledig  Ledig Ledig  Ledig
10 15  Ledig  Ledig  Opptatt  Ledig  Ledig Ledig Opptatt
30  Ledig  Ledig   Ledig  Ledig Ledig  Ledig Opptatt
45 Ledig  Opptatt  Ledig  Opptatt Ledig Ledig Opptatt
60 Ledig   Opptatt  Ledig  Opptatt Ledig Ledig Opptatt
11 15 Ledig  Opptatt  Ledig   Opptatt Ledig Ledig Opptatt
30  Ledig Opptatt  Ledig  Opptatt Ledig Ledig Opptatt
45 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Opptatt
60 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Opptatt
12 15 Opptatt Ledig   Opptatt  Opptatt Ledig Ledig Opptatt
30 Opptatt  Ledig Opptatt   Opptatt Ledig Ledig Opptatt
45 Opptatt  Ledig  Opptatt  Opptatt Ledig Ledig Opptatt
60 Opptatt  Ledig  Opptatt  Opptatt Ledig Ledig Opptatt
13 15 Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig Ledig
30 Ledig  Ledig  Ledig  Opptatt Ledig Ledig Ledig
45 Ledig Ledig  Ledig Opptatt Ledig Ledig Ledig
60 Ledig Ledig Ledig  Opptatt Ledig Ledig Ledig
14 15 Ledig  Ledig  Ledig  Opptatt Ledig Ledig Opptatt
30 Ledig Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig Opptatt
45 Ledig Ledig  Opptatt  Ledig Ledig Ledig Opptatt
60 Ledig Ledig  Opptatt   Ledig Ledig  Ledig Opptatt
15 15 Ledig Ledig  Opptatt  Ledig Ledig Ledig  Ledig
30 Ledig Ledig  Opptatt  Ledig Ledig Ledig Ledig
45 Ledig Ledig  Opptatt  Ledig  Opptatt Ledig Opptatt
60 Ledig Ledig  Opptatt  Ledig  Opptatt Ledig Opptatt
16 15  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig Opptatt
45 Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
60  Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
17 15  Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
30 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
45 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
60  Opptatt  Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
18 15  Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt
Opptatt Stengt Opptatt
30 Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt
 Opptatt fra kl. 18.00 Opptatt
45 Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt
 Opptatt Opptatt
60  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt
 Opptatt   Opptatt
19 15 Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt   Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt    Opptatt
45 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt    Opptatt
60 Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt Opptatt    Opptatt
20 15 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Ledig    Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt  Ledig   Opptatt
45  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Ledig    Opptatt
60  Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt  Ledig   Opptatt
21 15  Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt Ledig   Ledig
30 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
45 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
60 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
22 15 Ledig Opptatt Opptatt Ledig  Stengt Ledig
30 Ledig Opptatt  Opptatt Ledig  fra kl. 22.00 Ledig
45 Ledig  Ledig  Opptatt Ledig Ledig 
60 Ledig Ledig  Opptatt Ledig Ledig 
23 15  Stengt Stengt  Stengt Stengt  Stengt
30 fra kl. 23.00 fra kl. 23.00  fra kl. 23.00  fra kl. 23.00 fra kl. 23.00
45
60