Timeoversikt Idrettshall Perioden: 13.08.2018 – 16.06.2019

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
07 15 Ledig Ledig  Ledig  Ledig   Ledig Ledig  Ledig
30  Ledig
Ledig  Ledig  Ledig   Ledig  Ledig  Ledig
45  Ledig Ledig  Ledig   Ledig  Ledig  Ledig Ledig
60  Ledig  Ledig Ledig   Ledig Ledig  Ledig   Ledig
08 15 Ledig  Ledig Ledig  Opptatt Opptatt Ledig  Ledig 
30  Ledig Ledig  Ledig  Opptatt   Opptatt  Ledig  Ledig
45 Ledig   Ledig  Ledig  Opptatt  Opptatt Ledig  Ledig 
60  Ledig  Ledig  Ledig  Opptatt  Opptatt Ledig   Ledig
09 15 Ledig   Ledig  Ledig Opptatt Opptatt  Ledig Ledig
30 Ledig  Ledig  Ledig   Ledig Ledig  Ledig Ledig
45  Ledig  Ledig  Ledig Ledig   Ledig  Ledig  Ledig
60 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig
10 15  Ledig  Ledig Ledig   Ledig  Ledig  Ledig Ledig
30  Ledig Ledig   Ledig  Ledig Ledig   Ledig  Ledig
45  Ledig Ledig   Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig
60  Ledig  Ledig Ledig   Ledig Ledig  Ledig Ledig
11 15 Ledig   Ledig Ledig   Ledig Ledig Ledig  Opptatt
30  Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig  Opptatt
45 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig  Opptatt
60 Ledig   Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig  Opptatt
12 15  Ledig Ledig   Ledig  Ledig Ledig Ledig  Opptatt
30  Ledig  Ledig  Ledig  Ledig Ledig Ledig  Opptatt
45  Ledig  Ledig Opptatt  Ledig Opptatt Ledig Ledig
60 Ledig   Ledig Opptatt  Ledig Opptatt Ledig Ledig
13 15  Ledig  Ledig Opptatt  Opptatt Opptatt  Ledig Ledig
30 Ledig   Ledig  Opptatt Opptatt Opptatt   Ledig Ledig
45 Ledig  Opptatt Opptatt   Opptatt  Opptatt  Ledig  Ledig
60 Ledig  Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Ledig  Ledig
14 15  Ledig  Opptatt Opptatt   Ledig Opptatt  Opptatt  Ledig
30  Ledig Opptatt Opptatt  Ledig Opptatt Opptatt  Ledig
45 Ledig Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt  Opptatt
60  Ledig Opptatt  Opptatt Opptatt  Ledig Opptatt   Opptatt
15 15 Ledig Opptatt Opptatt Opptatt Ledig  Opptatt  Opptatt
30 Ledig Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig Opptatt Opptatt
45 Ledig Ledig Opptatt Opptatt   Opptatt Ledig Opptatt
60 Ledig Ledig Opptatt Opptatt   Opptatt Ledig Opptatt
16 15  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig Opptatt
45 Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Ledig

Opptatt

60  Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt Ledig Opptatt
17 15  Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Ledig Opptatt
30 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Ledig Opptatt
45 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig Opptatt
60  Opptatt  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Ledig Opptatt
18 15  Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt
Opptatt Stengt Opptatt
30 Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt
 Opptatt fra kl. 18.00 Opptatt
45 Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt
 Opptatt Opptatt
60  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt
 Opptatt   Opptatt
19 15 Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt    Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt    Opptatt
45 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt  Opptatt   Opptatt
60 Opptatt  Opptatt  Opptatt  Opptatt Opptatt    Opptatt
20 15 Opptatt Opptatt  Opptatt Opptatt Ledig    Opptatt
30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig    Opptatt
45  Opptatt  Opptatt Opptatt Opptatt  Ledig    Opptatt
60  Opptatt Opptatt  Opptatt  Opptatt  Ledig    Opptatt
21 15  Opptatt Opptatt Opptatt  Opptatt  Ledig   Ledig
30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
45 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
60 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Ledig
  Ledig
22 15 Opptatt Opptatt Ledig Ledig  Stengt Ledig
30 Opptatt Opptatt Ledig Ledig  fra kl. 22.00 Ledig
45  Opptatt Ledig  Ledig Ledig Ledig 
60 Opptatt Ledig Ledig Ledig Ledig 
23 15  Stengt Stengt  Stengt Stengt  Stengt
30 fra kl. 23.00 fra kl. 23.00  fra kl. 23.00  fra kl. 23.00 fra kl. 23.00
45
60